Zakład Malarski Paweł Czubiel

Oznakowania poziome

Firma ZMPC ponad 35 lat doświadczenia | Oznakowania poziome malowanie pasów Poznań | Oznaczenia drogowe

Oznakowanie dróg i ulic

 • Malowanie linii, pasów, strzałek i przejść dla pieszych.
 • Malowanie oznakowania tymczasowego.
 • Malowanie ikon znaków.
 • Malowanie dróg rowerowych.
 • Malowanie przejazdów rowerowych.
 • Malowanie cyfr i napisów.
 • Montaż znaków drogowych.
 • Montaż znaków drogowych aktywnych.
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 • Montaż punktowych elementów odblaskowych.
 • Montaż progów.

Oznakowanie dróg i ulic wykonujemy:

 • techniką cienkowarstwową w każdym kolorze:
  • farbą drogową, posiadającą certyfikaty i aprobatę GDDKiA,
  • farbą epoksydową,
 • techniką grubowarstwową w każdym kolorze:
  • masą chemoutwardzalną,
  • masą termoplastyczną.