Zakład Malarski Paweł Czubiel

Oznakowania poziome

Firma ZMPC ponad 35 lat doświadczenia | Oznakowania poziome malowanie pasów Poznań | Oznaczenia drogowe

Oznakowanie terenów przyzakładowych

 • Malowanie linii, strzałek, pasów, przejść dla pieszych.
 • Malowanie cyfr i liter.
 • Malowanie pól martwych, odkładczych.
 • Malowanie stref załadunku, rozładunku.
 • Malowanie dróg komunikacyjnych.
 • Montaż znaków drogowych.
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Oznakowanie terenów przyzakładowych wykonujemy:

 • techniką cienkowarstwową w każdym kolorze:
  • farbą drogową, posiadającą certyfikaty i aprobatę GDDKiA,
  • farbą epoksydową,
 • techniką grubowarstwową w każdym kolorze:
  • masą chemoutwardzalną,
  • masą termoplastyczną.