Zakład Malarski Paweł Czubiel

Oznakowania poziome

Firma ZMPC ponad 35 lat doświadczenia | Oznakowania poziome malowanie pasów Poznań | Oznaczenia drogowe

Oznakowanie parkingów i hal garażowych

  • Malowanie linii, pasów, strzałek i przejść dla pieszych.
  • Malowanie stanowisk parkingowych.
  • Malowanie stanowisk – kopert dla osób niepełnosprawnych.
  • Malowanie stanowisk – kopert przeznaczonych do ładowania samochodów elektrycznych.
  • Malowanie słupów, kolumn, skrajni.
  • Malowanie cyfr i napisów.
  • Montaż znaków drogowych.
  • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
  • Montaż luster drogowych.
  • Montaż blokad parkingowych.
  • Montaż progów zwalniających.
  • Montaż separatorów.

Oznakowanie parkingów i hal garażowych wykonujemy:

  • techniką cienkowarstwową w każdym kolorze:
    • farbą drogową, posiadającą certyfikaty i aprobatę GDDKiA,
    • farbą epoksydową,
  • techniką grubowarstwową w każdym kolorze:
    • masą chemoutwardzalną,
    • masą termoplastyczną.