Zakład Malarski Paweł Czubiel

Oznakowania poziome

Firma ZMPC ponad 35 lat doświadczenia | Oznakowania poziome malowanie pasów Poznań | Oznaczenia drogowe

Oznakowanie parkingów i hal garażowych

 • Malowanie linii, pasów, strzałek i przejść dla pieszych.
 • Malowanie stanowisk parkingowych.
 • Malowanie stanowisk – kopert dla osób niepełnosprawnych.
 • Malowanie stanowisk – kopert przeznaczonych do ładowania samochodów elektrycznych.
 • Malowanie słupów, kolumn, skrajni.
 • Malowanie cyfr i napisów.
 • Montaż znaków drogowych.
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 • Montaż luster drogowych.
 • Montaż blokad parkingowych.
 • Montaż progów zwalniających.
 • Montaż separatorów.

Oznakowanie parkingów i hal garażowych wykonujemy:

 • techniką cienkowarstwową w każdym kolorze:
  • farbą drogową, posiadającą certyfikaty i aprobatę GDDKiA,
  • farbą epoksydową,
 • techniką grubowarstwową w każdym kolorze:
  • masą chemoutwardzalną,
  • masą termoplastyczną.