Zakład Malarski Paweł Czubiel

Oznakowania poziome

Firma ZMPC ponad 35 lat doświadczenia | Oznakowania poziome malowanie pasów Poznań | Oznaczenia drogowe

Oznakowanie hal i magazynów

 • Malowanie linii, pasów, strzałek, przejść dla pieszych.
 • Malowanie pól martwych, odkładczych, kopert.
 • Malowanie stref załadunku, rozładunku.
 • Malowanie ramp.
 • Malowanie dróg komunikacyjnych dla pieszych.
 • Malowanie dróg komunikacyjnych dla wózków widłowych.
 • Malowanie ikon bhp.
 • Malowanie ikon znaków.
 • Malowanie słupów, kolumn, skrajni.
 • Malowanie cyfr i napisów.
 • Montaż znaków drogowych.
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Oznakowanie hal i magazynów wykonujemy:

 • techniką cienkowarstwową w każdym kolorze:
  • farbą drogową, posiadającą certyfikaty i aprobatę GDDKiA,
  • farbą epoksydową,
 • techniką grubowarstwową w każdym kolorze:
  • masą chemoutwardzalną,
  • masą termoplastyczną.