Zakład Malarski Paweł Czubiel

Oznakowania poziome

Firma ZMPC ponad 35 lat doświadczenia | Oznakowania poziome malowanie pasów Poznań | Oznaczenia drogowe

Oznakowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych

 • Malowanie linii, strzałek, pasów i przejść dla pieszych.
 • Malowanie boisk, bieżni.
 • Malowanie placów zabaw.
 • Malowanie cyfr i napisów.

Oznakowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych wykonujemy:

 • techniką cienkowarstwową w każdym kolorze:
  • farbą drogową, posiadającą certyfikaty i aprobatę GDDKiA,
  • farbą epoksydową,
 • techniką grubowarstwową w każdym kolorze:
  • masą chemoutwardzalną,
  • masą termoplastyczną.